سفیر فرانسه در آمریکا : خونسرد باشید ، توافق حاصل می شود

واحدمرکزی خبر نوشت:

ژرار آرو سفیر فرانسه در آمریکا گفت اگر بر سر برنامه هسته ای ایران میان گروه پنج به علاوه یک و تهران توافقی صورت گیرد، این توافق در آخرین دقایق حاصل خواهد شد.
به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما، ژرار آرو در صفحه توییتر خود در اینترنت درباره احتمال حصول توافق هسته ای نوشت :
حدس من این است: اگر توافقی به دست آید، در آخرین لحظه یا حتی پس از مهلت مقرر به دست خواهد آمد و مقداری ملودرام نیز چاشنی آن خواهد بود.
خونسردی خود را حفظ کنید.

4949

کد N827594