روزنامه تودی زمان خبر داد

محبوبیت حزب عدالت و توسعه در سراشیبی افول قرار گرفته است

سیاسی

نتایج نظرسنجی اخیر محبوبیت حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه را تنها ۳۸% نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تودی زمان ترکیه، نتایج نظرسنجی اخیر محبوبیت حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه را تنها ۳۸% نشان می دهد.

«موسسه تحقیقاتی گزی» نظرسنجی خود را با این سوال که «اگر قرار بود امروز انتخاباتی انجام می شد، شما به کدامیک از احزاب فعال در ترکیه رأی می دادید؟» مطرح کرد. نتایج حاصله از کاهش محبوبیت حزب حاکم عدالت و توسعه خبر داده و آن را کمترین میزان و به مقدار ۳۸/۲% نشان می دهد.

این نظرسنجی علت عمده افت شدید اقبال عمومی مردم به این حزب را مشکلات اقتصادی موجود در ترکیه می داند.

بر این اساس، فقدان اعتماد به حزب حاکم که از سال ۲۰۰۰ میلادی تا کنون در اریکه قدرت حضور دارد موجب شده است تا حمایت های عمومی از این حزب در ۷ تا ۸ ماه اخیر به شدت تنزل پیدا کند.

این نظر سنجی در ادامه با اشاره به مشکل بیکاری که اکنون به بیش از ۱۰% رسیده است، افت توان عمومی خرید در جامعه با کاهش درآمد افراد در برابر افزایش مخارج آنها را از دیگر عوامل در این خصوص بر شمرد و پیش بینی کرد شرایط کنونی این حزب بر نتایج انتخابات هفتم ماه ژوئن در ترکیه تأثیر بسزایی داشته باشد.

پیشتر روزنامه حریت گفته بود که با بالا گرفتن مخالفت ها علیه حزب حاکم ترکیه، امید احزاب اپوزیسیون برای پیروزی در انتخابات پیش روی ترکیه افزایش یافته است و در صورت شکست حزب عدالت و توسعه در این انتخابات نخستین شکست اردوغان و حزب وی طی ۱۳ سال اخیر رقم خواهد خورد.

در این انتخابات که قرار است هفتم ماه ژوئن برگزار شود، ۵۶ میلیون شهروند ترکیه ای واجد شرایط برای انتخاب ۵۵۰ نماینده پارلمان به پای صندوق های رای می روند. به نوشته روزنامه حریت ترکیه، این مهم ترین انتخابات پارلمان ترکیه از سال ۱۹۵۰ میلادی تاکنون به شمار می رود.