سفیر آمریکا در سرزمینهای اشغالی:

آمریکا اهداف مشترکی با اسرائیل در بحث هسته‌ای ایران دارد

سیاسی

سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی در نشست مطبوعاتی امروز خود از همسویی کامل آمریکا و این رژیم در مسأله هسته ای ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی در مصاحبه مطبوعاتی امروز خود از همسویی کامل آمریکا و این رژیم در مسأله هسته ای ایران خبر داد.

دان شپیرو سفیر آمریکا در سرزمین های اشغالی در کنفرانس خبری امروز خود که در بندر ایلات برگزار شد با اشاره به همگرایی کامل آمریکا و این رژیم در مسأله هسته ای ایران گفت: حتی زمانی که به ظاهر در این باره با اسراییل دارای اختلاف نظر هستیم، در این مورد که ایران نباید فعالیت هسته ای داشته باشد با یکدیگر اتفاق نظر داریم.

وی در ادامه با اذعان به جنگ زرگری کشورش با رژیم اشغالگرقدس در مذاکرات هسته ای با ایران مدعی شد: علیرغم اینکه گاهی اوقات در تاکتیک هایمان با یکدیگر هم نظر نیستیم، اما دارای هدف مشترکی هستیم که همان جلوگیری از دست یابی ایران به فن آوری هسته ای است.

وی در ادامه دولت باراک اوباما رییس جمهور آمریکا را مدافع منافع این رژیم خواند و افزود: هرگونه اقدام آمریکا در خصوص مذاکرات هسته ای با ایران با مدنظر قراردادن همکاری های نزدیک دفاعی و امنیتی با رژیم صهیونیستی خواهد بود.