یکی از مهندسان ارتش انگلیس بعد از افشاگری گریخت

واحد مرکزی خبر نوشت:

شبکه اسکای نیوز از گریختن یکی از مهندسان نیروی دریایی انگلیس خبر داد.

 پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی اسکای نیوز در گزارشی نوشت یکی از مهندسان نیروی دریایی انگلیس بنام « آبله سی مان ویلیام مک نیلی» در پی آن که در فضای مجازی درباره امنیت «برنامه تریدنت» که همان برنامه تولید تسلیحات اتمی انگلیس و نگهداری این تسلیحات و تجهیزات می باشد هشدار داد مفقود شده است. بعد از مفقود شدن این مهندس ارتش انگلیس تصاویری از کارت شناسایی وی در فضای آنلاین منتشر شده است. وی با انتشار سندی طولانی در فضای مجازی از تدابیر امنیتی موجود در مراکز تولید تسلیحات اتمی در انگلیس انتقاد کرد.

بعد از آن که آبله سی مان ویلیام مک نیلی درباره امنیت برنامه تولید تسلیحات هسته ای انگلیس و تجهیزات شلیک این تسلیحات هشدار داد نیروی دریایی سلطنتی انگلیس اعلام کرده است این ادعاها را بررسی می کند. این مهندس نیروی دریایی انگلیس بعد از طرح سئوالاتی درباره امنیت برنامه تولید تسلیحات هسته ای انگلیس مفقود شده است. ویلیام مک نیلی که خود را مهندس فنی نیروی زیردریایی انگلیس معرفی کرده گفته است هر آن ممکن است برنامه تولید تسلیحات هسته ای در انگلیس با یک فاجعه مواجه شود. وی گفته است مراکز تولید تسلیحات هسته ای انگلیس با خطر آتش سوزی مواجه هستند. وی همچنین گفته است زیردریایی های هسته ای انگلیس زمانی که به روی آب باز می گردند آزمون های امنتیی که بر روی آنها انجام می شوند ناکافی هستند.

بعد از مفقود شدن این مهندس نیروی دریایی انگلیس تصاویری از گذرنامه وی هم در فضای مجازی منتشر شده است. وی گفته است قصد دارد تصویری کلی از آن چه که در مراکز هسته ای انگلیس و خطرات احتمالی در این مراکز مشاهده کرده است ارائه کند.
نیروی دریایی سلطنتی انگلیس تایید کرده است که آبله سی مان ویلیام مک نیلی از اعضای نیروی دریایی این کشور است و درباره وضع و سرنوشت وی هم ابراز نگرانی کرده است. نیروی دریایی سلطنتی انگلیس در عین حال اعلام کرده است ادعاهایی را که درباره امنیت مراکز تولید تسلیحات هسته ای این کشور مطرح شده اند رد می کند. سخنگوی نیروی دریایی سلطنتی انگلیس گفت نیروی دریایی سلطنتی انگلیس موضوع امنیت و امنیت هسته ای را بسیار جدی می داند. وی گفت ما هم انتشار این سند را در فضای مجازی و همچنین درستی یا نادرستی محتوای آن را با قاطعیت بررسی می کنیم.

49261

کد N827152