اتهام تازه روزنامه رسالت به دولت: شما کارگران و معلمان و قومیتها را به ناآرامی دعوت می کنید

روزنامه رسالت در سرمقاله خود که به مدیران دولت روحانی اشاره دارد، نوشت:

آن‌ها سعي مي‌کنند که کارگران و ‏معلمان و قوميت‌ها را براي ناآرامي تحريک کنند، و اين، بويژه از آن روست که آن‌ها به لحاظ فني توش و توان قابل ذکري عرضه نداشته‌اند و ‏مي‌خواهند با شلوغ کردن بازار، اين ناتواني را بپوشانند. آن‌ها به جاي رفع مشکلات کارگران و معلمان، آن‌ها را به ناآرامي تشويق مي‌کنند، و اين ‏از عجايب است که دولت اصلاحات و دولت اعتدال، هر دو، بدون انجام تعهدات خود در قبال مردم، آن‌ها را به ناآرامي دعوت مي‌کردند و ‏مي‌کنند.

[span] [span]17302

کد N826095