وزیر کشور اردن استعفا کرد

سیاسی

عبدالله دوم پادشاه اردن استعفای حسین المجالی وزیر کشور را در ارتباط با سرکوب اعتراضات در جنوب این کشور پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دلیل استعفای وزیر کشور اردن، اعمال خشونت شدید پلیس در سرکوب اعتراضات در جنوب این کشور و همچنین شکنجه و بدرفتاری با زندانیان عنوان شده است.

بدنبال اعتراضات قبیله ای در استان «مان» در جنوب اردن، پلیس از خشونت بالایی برای سرکوب معترضان بهره گرفت. براساس تصمیم دولت این کشور قرار است رئیس پلیس بعد از برکناری از سمتش بازنشسته شود.

یکی از مقامات اردنی به رویترز گفته است که در نتیجه بدرفتاری با افراد بازداشت شده در جریان سرکوب اعتراضات در جنوب اردن، یک نفر از آنها تحت شکنجه و در بازداشت فوت شده است.