اعتراض هزاران ژاپنی به حضور پایگاه نظامی آمریکا در کشورشان

سیاسی

هزاران ژاپنی با برپایی تظاهرات به حضور پایگاه نظامی آمریکا در کشورشان اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، هزاران ژاپنی با برگزاری تظاهرات در اوکیناوا و دیگر شهرهای ژاپن به ادامه حضور پایگاه نظامی آمریکا در کشورشان اعتراض کردند.

در این تظاهرات معترضان ژاپنی با انتقاد از سیاست دولت این کشور در این خصوص این دولت را به نشنیدن خواسته مردم متهم کردند.