اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد سه سال تمدید شد

مجلس نهم

طبق مصوبه مجلس مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد سه سال دیگر تمدید شد.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان پس از تغییر دستورکار صحن علنی مجلس، مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را تمدید کردند.
طبق این مصوبه مجلس مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7 آبان 1390، از تاریخ انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون به مدت سه سال تمدید شد.

29214

کد N825308