تصاویری از لحظه قرائت حکم محمد مرسی در دادگاه کیفری قاهره

روز گذشته محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر از سوی دادگاه کیفری قاهره به همراه یوسف القرضاوی و محمد بدیع از رهبران اخوان المسلمون به اعدام محکوم شدند. تصاویری از دادگاه و حضور مرسی در قفس اتهام را مشاهد می کنید.

تصاویری از لحظه قرائت حکم محمد مرسی در دادگاه کیفری قاهرهروز گذشته محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر از سوی دادگاه کیفری قاهره به همراه یوسف القرضاوی و محمد بدیع از رهبران اخوان المسلمون به اعدام محکوم شدند. تصاویری از دادگاه و حضور مرسی در قفس اتهام را مشاهد می کنید.

 

 

 

 

الجزیره

52261

کد N825300