مجلس حقوق و امتیازات احزاب را مشخص کرد

مجلس نهم

نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، حقوق و امتیازات احزاب دارای پروانه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران را مشخص کردند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را مورد بررسی قرار دادند و ماده 13 این طرح را به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه مجلس مقرر شد احزاب دارای پروانه اجازه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد این قانون از حقوق و امتیازات زیر برخوردارند:
الف) فعالیت سیاسی
ب) انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جهت اجرای اصل 8 قانون اساسی در چارچوب مقررات این قانون
پ) اظهارنظر آزاد و علنی در مسائل کشور در راستای وظایف قانونی احزاب
ت) معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات
ث) ائتلاف با دیگر احزاب
وکلای ملت در تبصره بند «ث» این ماده مصوب کردند که احزاب می‌توانند در زمان انتخابات یا غیر از آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزد یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نمایند. در صورت ائتلاف، کلیه مسئولیت‌های آن را پذیرا باشند و مراتب را به اطلاع کمیسیون ماده 10 برسانند.
همچنین طبق بند "ج" احزاب اجازه دایر کردن شعب و دفاتر در استان‌ها و شهرستان‌ها را دارند.
بر اساس تبصره این بند، نیز احزاب می‌توانند در چارچوب اساسنامه خود نسبت به تشکیل شعب و دفاتر خود در استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند و موضوع را به اطلاع استانداری و فرمانداری ذیربط برسانند. همچنین تاسیس هرگونه دفتر و یا شعبه خارج از کشور ممنوع است.
چ) انتشار روزنامه، نشریه و پایگاه اطلاع‌رسانی در فضای مجازی
بر اساس تبصره این بند، احزاب واجد شرایط مندرج در این قانون و متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب می‌توانند درخواست خود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز نشریه الکترونیکی یا مکتوب برای احزاب مربوطه اقدام نماید. در صورت عدم صدور مجوز در مدت مقرر احزاب می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
خ) احزاب دارای مجوز همچنین می‌توانند از کمک‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون برخوردار شوند.
ط) برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری با رعایت اصل 27 قانون اساسی
بهارستان‌نشینان درتبصره یک این بند مصوب کردند دبیران کل احزاب موظفند حداقل 72 ساعت قبل از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها مراتب را به اطلاع مسئولان ذیربط برسانند.
بر اساس تبصره 2 این بند نیز مقرر شد آیین‌نامه اجرایی این ماده بعد از تصویب ظرف مدت سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن آن توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین طبق بند "ز" این ماده احزاب حق حضور و دفاع در کمیسیون احزاب موضوع این قانون قبل از ارجاع پرونده تخلف حزب به مراجع قضایی را دارند.

هچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی این طرح، ماده 14 این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع دادند.
در ماده 14 طرح مذکور آمده بود منابع مالی احزاب باید از طرق قانونی و مشروع تامین و به شکل قانونی و مشروع هزینه شود. تمامی درآمدها و منابع تامین آن و مصارف و هزینه‌های احزاب باید در دفاتر قانون ثبت شود.
طبق تبصره این ماده نیز تمامی احزاب سیاسی موظفند درآمدهای مالی و صورت هزینه‌های خود را سالانه پس از تصویب مجمع در پایان سال مالی به کمیسیون احزاب ارائه نمایند. کمیسیون مزبور، حداکثر 3 ماه پس از دریافت باید نظرات خود را در مورد مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین و مقررات جاری کشور اعلام نماید.

29214

کد N825245