در جلسه علنی امروز؛

مجلس نحوه برخورد با تخلفات مالی احزاب را تعیین کرد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۵ طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، نحوه برخورد با تخلفات مالی احزاب را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، با ادامه بررسی طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی»، ماده ۱۵ این طرح را تصویب کردند؛ این ماده مربوط به اعمال مجازات های قانونی در صورت عدم ثبت درآمدها و منابع تامین مالی احزاب و دیگر تخلفات مالی آنها است.

بر اساس ماده ۱۵ «عدم ثبت درآمدها و منابع تامین آن و مصارف و هزینه ها، همچنین عدم ارائه دفاتر مالی به کمیسیون احزاب و عدم مطابقت درآمدها و هزینه ها با قوانین و مقررات کشور، حسب مورد و به تناسب موجب اعمال مفاد بندهای ماده ۱۹ این قانون می شود».

ماده ۱۹ این طرح که به آن اشاره شده و در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به نحوه برخورد با تخلفات احزاب سیاسی دارای پروانه فعالیت نهایی می پردازد که این برخوردها شامل مواردی همچون تذکر شفاهی، تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف با قید محرمانه، اخطار و اعلام آن از رسانه ها، محرومیت از تمام یا بخشی از یارانه ها و کمک های دولتی، تعلیق فعالیت حزب حداکثر به مدت ۳ ماه، توقیف پروانه به مدت ۳ ماه تا یکسال و توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه می شود.