• ۲۷بازدید

فیلم/ برگزاری تظاهرات ضد دولتی در ناپل ایتالیا

صدها نفر از مردم ایتالیا با برگزاری تظاهرات در شهر ناپل نسبت به سیاست های «ماتئو رنزی» نخست وزیر ایتالیا اعتراض کردند.

فیلم/ برگزاری تظاهرات ضد دولتی در ناپل ایتالیاصدها نفر از مردم ایتالیا با برگزاری تظاهرات در شهر ناپل نسبت به سیاست های «ماتئو رنزی» نخست وزیر ایتالیا اعتراض کردند.

وبگردی