• ۲۷بازدید

فیلم/ برگزاری تظاهرات ضد دولتی در ناپل ایتالیا

صدها نفر از مردم ایتالیا با برگزاری تظاهرات در شهر ناپل نسبت به سیاست های «ماتئو رنزی» نخست وزیر ایتالیا اعتراض کردند.

فیلم/ برگزاری تظاهرات ضد دولتی در ناپل ایتالیاصدها نفر از مردم ایتالیا با برگزاری تظاهرات در شهر ناپل نسبت به سیاست های «ماتئو رنزی» نخست وزیر ایتالیا اعتراض کردند.

کد N825190

وبگردی