مرگ "پدر شهرک سازی" رژیم صهیونیستی

واحد مرکزی خبر نوشت:


خاخام موشه لونگر  بنیانگذار موسسه «غوش امونیم» که آغاز کننده حرکت شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی در دهه 1970 بود در سن هشتاد سالگی مرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بیت المقدس، لونگر در سال 1935 در بیت المقدس در خانواده ای آلمانی متولد شد و نزد خاخام تزیوی یهودا کاک آموزش دید. چند روز پس از پایان جنگ سال 1967 لونگر افرادی را دور خود جمع کرد و آنها تصمیم گرفتند شهرک سازی در سرزمین های اشغالی فلسطین به ویژه در الخلیل و بیت لحم را آغاز کنند. این گروه در سپتامبر 1967 نخستین پیروزی سیاسی را به دست آورد و دولت حزب کارگر به آنان اجازه داد شهرکی را در کفر عتسیون بنیانگذاری کنند که نخستین شهرک یهودی نشین محسوب می شد.

خاخام لونگر در آوریل 1968 معروف شد، زمانی که هتلی را در مرکز شهر الخلیل اجاره کرد و عید فصح یهودی (پاک)‌ را در آن برگزار کرد ولی در پایان مراسم از تخلیه هتل خودداری کرد. وی سپس مجوز احداث شهرک کریات اربع نزدیک الخلیل را به دست آورد و پس از آن که حزب لیکود در سال 1977 قدرت را به دست گرفت، در الخلیل اقامت گزید. هم اکنون حدود 600 شهرک نشین یهودی در الخلیل زندگی می کنند.

لونگر گروه غوش امونیم را بنیانگذاری کرد که از سال 1974 احداث شهرک ها را در سراسر کرانه باختری آغاز کرد. وی یازده فرزند دارد که همگی در شهرک های کرانه باختری به ویژه منطقه الخلیل زندگی می کنند.

52261

کد N824897