در حال به روز رسانی/

سید حسن نصرالله: برخلاف گزارش رسانه های دشمن حالم خوب است

سیاسی

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به اخبار رسانه های صهیونیستی در مورد ناراحتی جسمانی اش تاکید کرد حالش خوب است.

جنگ روانی که در برخی رسانه های مجازی راه انداخته اند موجب شد که ما این سخنان را انجام دهیم. گفته بودند که دبیرکل حزب الله مشکل جسمانی دارد، البته عمر دست خدا است، الحمدلله سالم هستیم. این که به شهادت برسیم دست خداست.

در خصوص تحولات روزهای اخیر چند مناسبت داریم، یکی مبعث سخن گفتن در مورد این مناسبت دشوار است. سالروز نکبت و روز اشغال فلسطین را نیز داریم که به صورت فهرست وار در مورد این موضوعات سخن خواهم گفت.