نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان:

سفر مقامات پاکستان به کابل تاثیری در بهبود امنیت افغانستان ندارد

سیاسی

نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان در مصاحبه با مهر گفت: پاکستان می خواهد یک جغرافیای جدید برای جنگ بسازد و ضمنا مشکلات داخلی خود را به طرف افغانستان واگذار کند.

«شکریه بارکزی» نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل گفت: آمدن رهبران دولت پاکستان به کابل هیچ تاثیر مستقیمی بر بهبود امنیت در کشور نخواهد گذاشت. دولت پاکستان می خواهد صفحه ای جدید از روابط دیپلماسی خود با افغانستان را ایجاد کند و در عین حال می خواهد به دولت افغانستان اطمینان بدهد که آنها برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان تلاش می کنند.

وی اظهار داشت: من فکر نمی کنم دولت اشرف غنی به وعده های دولت پاکستان اعتماد و باور داشته باشد؛ پاکستان می خواهد یک جغرافیای جدید برای جنگ بسازد و بدون تردید آنها می خواهند این جغرافیا در جایی باشد که پاکستان از آن منفعت بگیرد و ضمنا مشکلات داخلی خود را به طرف افغانستان واگذار کند.

نماینده پارلمان افغانستان در ادامه گفت: من امیدوارم پاکستان به این درک رسیده باشد که افغانستان با ثبات می تواند پاکستان را از تجزیه، تقسیم و مرکز تروریست بودن بیرون کند.

وی اظهار داشت: روابط میان افغانستان و پاکستان دارای تغییر شده است؛ در گذشته بیشتر مقامات افغان به پاکستان سفر می کرد و باور مقامات بر این بود که کلید صلح در دستان پاکستان است و لذا همکاری همه جانبه از پاکستان خواسته می شد اما الان پیام ها تغییر کرده است و پاکستان مایل به نزدیکی به افغانستان است.

شکریه بارکزی، نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان در خصوص روابط بین دو کشور گفت: پاکستان می خواهد روابط خود با افغانستان را ترمیم کند و در عین حال دولت اسلام آباد می خواهد از سیاست های درونی خود برائت حاصل کند. آنها می خواهند بگویند ما یک دولت مردمی و همکار افغانستان هستیم اما حقیقت این است که پاکستان دارای دو حاکمیت است؛ یکی نظامی و دیگری مردمی که جنبه نظامی اش به مراتب قوی تر است و سیاست های نظامی پاکستان در قبال افغانستان از 35 سال گذشته به این سو تغییر نکرده است.

وی در رابطه با اوضاع امنیتی افغانستان اظهار داشت: وضعیت امنیتی افغانستان مساله ای نیست که در کوتاه مدت حل شود، افغانستان در وضعیت حساسی به سر می برد زیرا خودآگاهی مردم افزایش یافته و این خودآگاهی می تواند مردم را به سمت مبارزه با تروریسم سوق دهد.