تصاویر رویترز از رمادی/ داعش ساختمان‌های دولتی این شهر را گرفت

کد N824309