آیت الله عیسی قاسم:

ملت بحرین شایسته برخورد انسانی است

سیاسی

آیت الله عیسی قاسم ضمن انتقاد از سلطه طلبی و زورگویی آل خلیفه، ملت بحرین را شایسته برخورد انسانی مطلوب دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، آیت الله شیخ عیسی قاسم اعلام کرد: سیاست زمین، ثروت و حکومت و امر و نهی برای ما و هیچ برای شما، یک سیاست جاهلانه است که از سوی هیچ ملتی تحمل نمی شود.

وی افزود: سیاست سلطه جویی که از سوی حکومتها دنبال می شود یک ماجراجویی دیوانه وار است که خیلی سریع از هم می پاشد و نتایج آن عکس آنچه امیدوار به آن هستند، است. ملت دست از جهاد و خواسته هایش بر نمی دارد.

وی افزود: شکنجه و اقدامات بی حاصل باید پایان یابد.ملت بحرین شایسته برخورد انسانی مطلوب است و این حق را دارد که از حقوق و آزادی و کرامت برخوردار شود و در مسیر اصلاح طلبی راه مسالمت آمیز را در پیش گرفته است.