میشل عون:

مردم رئیس جمهور لبنان را انتخاب کنند

سیاسی

رئیس فراکسیون تغییر و اصلاح در پارلمان لبنان خواستار انتخاب رئیس جمهوری این کشور از سوی مردم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، میشل عون رئیس فراکسیون تغییر و اصلاح در پارلمان لبنان گفت: پیشنهاد می کنیم که انتخابات رئیس جمهور لبنان به طور مستقیم از سوی مردم در دو مرحله انجام گیرد.

وی افزود: بازگشتی به توافق دوحه در کار نخواهد بود.لبنان در معرض خطرات بزرگ خارجی و داخلی قرار دارد و باید با خطر مقابله کرد.خطر داخلی زاییده داخل است و ما خودمان آن را ایجاد کرده ایم در برابر خطر خارجی هم باید به مقابله با آن پرداخت.

عون تاکید کرد: از سال 1990 به بعد لبنان در معرض بحران سیاسی قرار دارد ما باید دلایل را مشخص کنیم.از این پس ما اجازه تعدی به حقوق خود را نمی دهیم.به نظر من مرحله شمارش معکوس شروع شده است.

وی افزود: چند راهکار برای خروج از بن بست وجود دارد؛اول  برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دو مرحله است؛مرحله نخست میان مسیحیان و دوم در سطح ملی است.دوم، برگزاری همه پرسی مردمی و کسی که مردم وی را انتخاب می کنند در واقع پارلمان وی را انتخاب کند و سوم انتخاب از میان رهبران مسیحی و چهارم برگزاری انتخابات مجلس قبل از انتخاب رئیس جمهوری.

رئیس تشکیل تغییر و اصلاح پارلمان لبنان بیان کرد: امروز با گذشت 25 سال از تصویب قانون وفاق ملی زمان آن فرا رسیده است که اقداماتی انجام شود به ویژه که بخش اعظم این قانون اجرا نشده و فقط اختیارات رئیس جمهوری و انتقال اختیارات به کابینه روشن شده است باید بپرسیم انصاف کجاست؟ آیا ما در جامعه ای به سر می بریم که حقوق طبیعی نادیده گرفته می شود؟ تاکنون دوباره تمدید پارلمان صورت گرفته است و این اکثریت بر تصمیمات غالب شده اند گویا همین دیشب انتخاب شده اند.همچنین فرماندهی نظامی دو سال هم بیشتر مسئولیت را برعهده دارد.چه کسی مسئول حیف و میل اموال است؟ نظارت کجاست و چه کسی مسئول است؟ آیا آنچه درباره قانون دفاع رخ داد قابل قبول است؟

عون تاکید کرد: هر آنچه که دولت نمی تواند در چارچوب قوانین وضع کند وزیر خارج از قوانین وضع می کند این اشتباه بزرگ و ناشی از بی اطلاعی از قانون اساسی است ما زمام امور را به دست دولتی سپرده ایم که قدرت تصمیم گیری ندارد و تصمیمات آن پس از وقوع فاجعه رخ می دهد.دولت باید بداند که هر آنچه غیر از قانون اساسی باشد باطل است.دولت با بدهی های فراوان روبرو است و خطرات مالی تهدید کننده است و دولت در این باره کاری انجام نمی دهد.

شایان ذکر است که لبنان از مدتها قبل و با اتمام دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان همچنان بدون رئیس جمهور است و گروههای لبنانی هنوز نتوانسته اند درباره شخص واحدی به تفاهم برسند.روز چهارشنبه گذشته انتخاب رئیس جمهور لبنان برای بیست و سومین بار به زمان دیگری موکول شد. بر اساس قانون تعداد نمایندگان پارلمان لبنان باید به حد نصاب قانونی ۸۶ نفر برسد اما در این جلسه تنها ۵۱ نماینده حاضر شدند. مدت زمان ریاست جمهوری میشل سلیمان رئیس جمهور سابق لبنان در ۲۵ مِی سال ۲۰۱۴ به پایان رسید، اما از آن تاریخ به بعد به دلیل عدم وجود توافق سیاسی میان گروه های لبنانی، انتخاب رئیس جمهور این کشور تاکنون با چالش های مختلفی مواجه شده است.