فلسطینی ها آماده برگزاری راهپیمایی روز نکبت می شوند

سیاسی

فلسطینیان قصد دارند امسال هم مانند سال های گذشته، با برپایی تظاهرات گسترده روز اشغال سرزمین های خود توسط صهیونیست ها را یادآوری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اخبار رسیده از فلسطین و سرزمین های اشغالی حاکی از آن است که فلسطینیان قصد دارند امسال نیز هم مانند سال های گذشته، در روز اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی که نزد آنها به روز نکبت شهرت یافته راهپیمایی گسترده ای برگزار کنند.

در همین راستا برخی مراسم از جمله برگزاری راهپیمایی های مردمی در رام الله آغاز شده که شرکت کنندگان در آن با در دست داشتن پرچم فلسطین و پلاکاردهایی علیه رژیم اسرائیل، شعارهایی نیز سر می دادند و اشغال فلسطین و اخراج ساکنان اصلی این سرزمین را محکوم کردند.

گفتنی است، فلسطینیان با برگزاری مراسم مشابهی هر ساله تلاش می کنند خاطره روز نکبت در چهاردهم ماه می 1948 را به فرزندان خود منتقل کنند تا این جنایت بزرگ رژیم صهیونستی به فراموشی سپرده نشده و  ملت فلسطین به فکر پس گرفتن سرزمین پدری خود باشند.

خواندنی از سراسر وب