تظاهرات مردم بحرین در حمایت از شیخ علی سلمان

سیاسی

مردم بحرین برای چندمین بار طی روزهای اخیر در حمایت از دبیرکل جمعیت الوفاق که در بند رژیم آل‌خلیفه به سر می‌برد، تظاهرات گسترده بر پا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، مردم بحرین در حمایت از شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق در منطقه «البلاد القدیم» زادگاه وی تظاهرات گسترده بر پا کردند.

بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان در حالی که تصاویری از شیخ سلمان را حمل می کردند، با سَر دادن شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه آزادی فوری وی را خواستار شدند.

تظاهرکنندگان همچنین برپایی یک دولت برآمده از آرای مردمی در کشور را خواستار شده و بر لزوم تحقق دموکراسی در کشور تأکید کردند.

گفتنی است، شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین از حدود ۱۳۰ روز پیش با دستور دادستانی کل رژیم آل خلیفه در بند این رژیم به سر می برد.