خسارت های انسانی و مالی در جاری شدن سیلاب در ولایت غور افغانستان

سیاسی

بر اثر جاری شدن سیلاب در ولایت غور افغانستان، ۷ نفر کشته و حدود یکصد منزل مسکونى تخریب شده است. همچنین زمین های زراعتی نیز به شدت آسیب دیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، جاری شدن سیلاب در ولایت غور افغانستان تلفات جانی و خسارت های مالی شدیدی به بار آورد.

بر اثر جاری شدن سیلاب در این ولایت مرکزی افغانستان، ۷ نفر کشته و حدود یکصد منزل مسکونى تخریب شده است. همچنین زمین های زراعتی نیز به شدت آسیب دیده است.

حمید الله دادفر رییس ادارۀ آمادگى مبارزه با حوادث غور می گوید تیم های تحقیقاتی به محلات آسیب دیده اعزام شده اند و احتمال میرود که تلفات انسانی و خسارات مالی از این هم بیشتر باشد.

رییس ادارۀ آمادگى مبارزه با حوادث غور افزود: این سیلاب بزرگراه غور ـ هرات را مسدود نموده و امکان تردد در این مسیر نیست.

ولایت غور افغانستان در منطقه ای کوهستانی است و همه ساله بارندگی ها در فصل زمستان و بهار خسارت فروانی را به بار می آورد.