واگذاری اداره یک منطقه به طالبان در ازای آزادسازی گروگانها

سیاسی

برخی گزارشات حکایت از آن دارد که اداره شهرستان ناوه غزنی که پس از ۹ سال به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده بود در عوض آزادسازی ۱۹ گروگان هزاره دوباره به طالبان واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، حاجی جمال، یکی از فرماندهان پلیس محلی شهرستان ناوه می گوید نیروهای امنیتی افغان روز گذشته از این منطقه خارج شدند؛ فضل خدا، سخنگوی ارتش افغانستان در غزنی نیز بدون ارائه جزئیات اعلام کرد نیروهای امنیتی این محل را ترک خواهد کرد و کنترل این منطقه دوباره به طالبان واگذار می شود.

دو روز پیش ۱۹ نفر از ۳۱ شهروند ربوده شده توسط طالبان آزاد شدند؛ برخی معتقدند اداره این منطقه که نه سال تحت کنترل طالبان بود در بدل آزادسازی این شهروندان معامله شده است.

تاکنون اظهار نظر رسمی از سوی مقامات عالی رتبه افغانستان در ایبن خصوص مطرح نشده است.