نگرانی از تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان

سیاسی

اعضای مجلس افغانستان از مشخص نشدن تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی انتقاد و اعلام کردند که این روند بحران و تنش های سیاسی کشور را بیشتر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اعضای پارلمان افغانستان با انتقاد از نهادهای مسئول برگزاری انتخابات اظهار داشتند تاخیر بیش از حد در انتخابات پارلمانی حاکمیت قانون را زیر سوال خواهد برد.

در حال حاضر ۴۰ روز بیشتر به پایان مهلت کاری نمایندگان مجلس افغانستان باقی نمانده و کمسیون مستقل انتخابات تاکنون هیچ اقدامی برای برگزاری انتخابات جدید نکرده است.

همچنین اعضای پارلمان افغانستان از دولت خواستند تا با توجه به ناامنی های موجود، وزیر پیشنهادی دفاع را هرچه سریعتر معرفی نماید.