با تولید موسیقی «ای عرب» صورت گرفت؛

همبستگی هنری فلسطینی ها با مردم یمن و اعتراض به تجاوز آل سعود

سیاسی

هنرمندان فلسطینی، در ابتکاری جالب نماهنگی با عنوان «ای عرب» با موضوع فلسطین و فراموش شدن مسئله اصلی جهان اسلام در سایه جنگهای منطقه ای از جمله یمن را در دستور کار خود قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتحادیه بین المللی امت واحده، این نماهنگ با لحنی نکوهش گرانه به سکوت حکام عرب در قبال اشغال ۶۷ ساله فلسطین، ریخته شدن خون مردم یمن توسط ارتش های عربی و همدستی حکام عرب با امریکا و اسرائیل اعتراض می کند.

بنا بر این گزارش، حازم احمد شاعر اهل غزه شعر عربی این موسیقی را سروده و نادر حموده نیز خوانندگی این اثر هنری را که در روزهای آتی رونمایی می شود، بر عهده دارد.

متن شعر این موسیقی و ترجمه فارسی آن به این شرح است:

مْأَصَّل يا عربي ابن أْصُولْ ـ بلادي المحتلة اتنادِيك
إِرفعْ صُوتَك أُصرخْ قول ـ قاتِل واتحدى عادِيْك

خِيرَك وسلاحَك مرهون ـ يا مكبَّل كِيفِ المذلول
ليشْ الأخِ أخوه يخون ـ وما يْعِينُه لُو حتى بقول
لِم سلاحَك واحشِد عِدْ ـ عِينِ الشَّمسِ بعدَدَك سِدْ
لازم تصحى قبلِ اتهِد ـ مَجْدِ الضادِ السَّاكنْ فِيك

إيدَك في ايد الباطِل كيف ـ أمريكا أُمِ اسرائيل
يا عربي والله يا حيف ـ عيدُه فجرَك زيحِ الليل
لُوْ اختلفنا انظلِ إخوان ـ مين إلي ضيَّع الأزمان
اصحَى تَتْرَجِع شُو كان ـ أَمَلِ العودة مِنََّك فيك

بعدا فلسطينِ اتناديك ـ تِستنى جيوشِ التحرير
مين طفَّى الشهامة فيك ـ هَيْ دربَك يا عربي سِيْر
أيتامِ عروبِتنا اتنِين ـ وأرامِلْ صارتْ ملايين
بِيِْفرِّقُوا فينا الخاينين ـ صَحِ المارد صُدْ أعاديك

تِذبح في اخوانَك تتفاخر ـ والدم العربي سيَّال
يمنِ العروبة يتناثر ـ وفي فلسطين الدم شلاَّل
شو إلي وصَّلنا هالحال ـ تستصرخ قدس الأبطال
يا عربي في كلِّ الأحوال ـ ضيَّعت النخوة إلِّي فيك

ترجمه فارسی شعر:

هان ای عرب! سرزمین های اشغالی تو را می خواند.

با صدای بلند و رسا فریاد بزن و بجنگ کسی برو که با تو دشمنی می کند.

۱

نعمت هایت و اسلحه ات در اختیار دیگران است و دستانت بسته شده و به ذلت کشانده شده ای.

چرا به برادرت خیانت می کنی و حتی با زبان به فریادش نمی رسی؟

سلاحت و نیروهای را جمع کن و بدان که قدرت تو چشم دیگران را کور خواهد کرد.

باید برخیزی و بدانی که افتخار عرب در تو نهان است.

۲

هان ای عرب چه دردناک است که دستانت در دستان امریکا و اسراییل قرار گرفته.

روز روشن را باز گردان و شب را به پایان برسان.

چه کسی دوران عزت و افتخار ما را از بین برد؟

باید که به گذشته خویش بازگردیم و این آرزوی بازگشت در درونت، تو را فرا می خواند.

۳

ای عرب! فلسطین تو را و ارتش های آزادی بخشت را فرا می خواند. این راهی است که باید بپیمایی.

هان ای عرب! چه کسی آتش دلاوری را در تو خاموش ساخت؟

ایتام عرب ناله می کنند و بیوه زنانمان هزاران هزار شدند.

در حالی که خائنان میان ما تفرقه می اندازند. بیدار شو و در برابر دشمنت بایست.

۴

ای عرب! سر از تن برادرانت جدا می کنی و بدین کار مفتخری، در حالی که خون عرب بر زمین جریان دارد.

یمنی که اصل عربیت است از هم پاشیده شده و خون در فلسطین فواره می زند.

قدس به امید قهرمانان و سربازان توست و آنان را صدا می زند.

ای عرب در همه حال، عزتی را که در تو بود از میان بردی.