نجفقلی حبیبی:اصل تفکیک قوا در قانون اساسی برای جلوگیری از تداخل در امور است

ایسنا نوشت:

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: تجربه بشری نشان داده اگر تفکیک قوا وجود نداشته باشد تداخل بوجود می‌آید و این تداخل فاجعه ایجاد می‌کند.

نجفقلی حبیبی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور در مورد این که هر دستگاهی باید مسئولیت خود را دنبال کرده و دنبال اجرای وظایف سایر دستگاه‌ها نباشد، خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا را برای ممانعت از تداخل وظایف در نظر گرفته است.

وی افزود:‌بر اساس تفکیک قوا وظیفه هر قوه‌ای مشخص شده است و بر اساس این اصل قوا نمی‌تواند در کارهای دیگر دخالت کند؛ زیرادر این شرایط اجرای امور تکمیل نشده و هیچ وظیفه‌ای به خوبی اجرانمی‌شود. انتقاد از دولت به عنوان اصل امر به معروف هیچ اشکالی ندارد، اما دخالت در وظایف دولت موجب ایجادهر ج و مرج می‌شود.

وی همچنین درباره‌ صحبت‌های رئیس‌جمهور در جمع فرماندهان نیروی انتظامی افزود: افراد دارای دو شان حقوقی و فردی هستند. شان حقوقی بر اساس وظایف قانونی افراد در نظر گرفته می‌شود. اکنون باید مشخص شود که آیا اجرای امر به معروف ونهی از منکر جزء وظایف نیروی انتظامی است یا خیر؟

این عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها افزود: یک فرد پلیس می‌تواند امر به معروف انجام دهد، اما نه به عنوان یک پلیس بلکه به عنوان یک فرد. در اینجا شان فردی مد نظر قرار دارد؛ زیرا امر به معروف یک وظیفه شرعی است.

2929

کد N817033