دو توصیه ابوطالبی به پیروز انتخابات پارلمانی انگلیس

حمید ابوطالبی,انتخابات انگلیس,دیوید کامرون,ایران و انگلیس,انگلیس

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری پیروزی قاطع دیوید کامرون در انتخابات پارلمانی انگلیس را فرصتی برای سیاست خارجی این کشور دانست تا راه تعامل با ایران را در پیش گرفته و مجددا از تفاهمات پدید آمده در دیدار سران دو کشور در نیویورک آغاز نماید.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر حمید ابوطالبی در صفحه شخصی خود در توئیتر با بیان اینکه مردم انگليس با اكثريت قاطع، بارديگرآقاي دیوید كامرون را بركرسي نخست وزيري نشاندند نوشت: اين انتخاب، تحولاتی را به دنبال خواهد داشت و اگراراده سياسي وجود داشته باشد، كابينه يك پارچه ویکدست حزب محافظه كار، كابينه اي قدرتمند براي تغييرخواهد بود و پنج سال هم زمان مناسبی برای این تحولات است.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه كامرون نشان داد که آماده تغييردرسياست خاورميانه اي خود است نوشت: اومي تواندبرتلاش انگليس درحوزه بين الملل افزوده وبه نقشی فعال درامرهسته اي نیزبازگردد، چراکه اواولين نخست وزيرانگليس است كه پس ازچند دهه وبعد از انقلاب اسلامي به ديداررييس جمهور كشورمان آمد؛ اقدامي كه نتايجش هنوز به بارننشسته است.

به نوشته ابوطالبی سياست انگليس درمنطقه وامرهسته اي،درسالهای اخيرازتوانايي هاي آن كشوردوربوده وبا سياست آمريكا درمحاق فرورفته است؛ اين يك معادله فروكاهنده است.
ابوطالبی معتقد است آمريكادرمواجهه باامرهسته اي ايران به واقع گرايي تعاملي روي آورده و از این رو انگليس هم بایددست به تغییرزده وبا روی آوری به واقعيت ها،باايران تعامل کند.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری دو توصیه به کامرون برای بازسازی سیاست خود در خاورمیانه کرده است نخست اینکه عظمت وتوانمندي وقدرت ايران اسلامي را در نظر داشته باشد و دوم تاريخ پرفرازونشيب روابط ايران وانگليس را مد نظر داشته باشد.

دکتر ابوطالبی ابراز امیدواری کرده است ايران وانگليس دوباره بتوانند به ديداراستثنایی سال گذشته روساي دوكشوردرنيويورك بازگشته وازتفاهمات آن آغازنمايند.

4949

کد N816324