تسلط کامل ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت بر کوه الجبه

سیاسی

منابع سوری از تسلط کامل ارتش و رزمندگان مقاومت بر کوه الجبه در القلمون خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت به طور کامل بر کوه الجبه مسلط شدند و افراد مسلح را به سوی کوه راس المعره و فلیطا و منطقه الرهوه عقب راندند.

از سوی دیگر ارتش سوریه بر تپه استراتژیک المحمضات مشرف به وادی الزعروره که کوه بریتال را به الجبه در القلمون متصل می سازد، مسلط شدند.