تسلط کامل ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت بر کوه الجبه

سیاسی

منابع سوری از تسلط کامل ارتش و رزمندگان مقاومت بر کوه الجبه در القلمون خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت به طور کامل بر کوه الجبه مسلط شدند و افراد مسلح را به سوی کوه راس المعره و فلیطا و منطقه الرهوه عقب راندند.

از سوی دیگر ارتش سوریه بر تپه استراتژیک المحمضات مشرف به وادی الزعروره که کوه بریتال را به الجبه در القلمون متصل می سازد، مسلط شدند.

وبگردی