استقبال مجمع عمومی سازمان ملل از عضویت فلسطین در دیوان کیفری

سیاسی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن بررسی طرح حمایت از فلسطین در دیوان بین المللی کیفری از عضویت فلسطین در این نهاد استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا، اعضاء مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز در نشستی از عضویت فلسطین در دیوان بین المللی کیفری استقبال کردند.

در نشست امروز اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیش نویس قطعنامه ای تحت عنوان «گزارش دیوان بین المللی کیفری» که از پیوستن فلسطین در این دیوان حمایت می کند، مورد بررسی قرار گرفت.

 در پیش نویس این قطعنامه به دیگر کشورهایی که عضو دیوان بین المللی کیفری نیستند توصیه شده است که هرچه زودتر به عضویت آن درآیند.