هفتادمین سالگرد پیروزی بر ارتش آلمان نازی؛

فیلم/ روز پیروزی و پرواز ۱۴۳ فروند بالگرد و هواپیما بر فراز مسکو

سیاسی

بین الملل: مراسم هفتادمین سالگرد پیروزی بر ارتش آلمان نازی در جنگ جهانی دوم امروز شنبه در روسیه برگزار می شود از همین رو ۱۴۳ فروند بالگرد و هواپیما بر فراز مسکو به پرواز درآمدند.

فیلم/ روز پیروزی و پرواز ۱۴۳ فروند بالگرد و هواپیما بر فراز مسکوبین الملل: مراسم هفتادمین سالگرد پیروزی بر ارتش آلمان نازی در جنگ جهانی دوم امروز شنبه در روسیه برگزار می شود از همین رو ۱۴۳ فروند بالگرد و هواپیما بر فراز مسکو به پرواز درآمدند.