سفیر آلمان:

جایگزین های توافق هسته ای با ایران خیلی جذاب نیستند

سیاسی

سفیر آلمان در آمریکا جایگزین های مورد نظر کنگره آمریکا به جای توافق هسته ای با ایران را جذاب ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استار تریبیون، سفیر آلمان در آمریکا با اشاره به تلاش های کنگره آمریکا برای مانع تراشی در راه توافق هسته ای با ایران گفت: جایگزین های توافق هسته ای با ایران که از طریق مذاکره برای توقف برنامه هسته ای ایران به دست می آیند، خیلی جذاب نیستند.

پیتر ویتینگ که در مرکز اوهایو سخن می گفت در این خصوص گفت: احتمالا به جای توافق با ایران گنگره به دنبال تحمیل تحریم های جدید خواهد بود تحریم هایی که کشورهای دیگر با آن همراهی نخواهند کرد.

وی ادامه گفت: با چنین کاری نظام تحریم های جهانی درباره ایران به هم خواهد ریخت و به نظر من این مسئله موجب آغاز مسابقه تسلیحات هسته ای در منطقه خواهد شد.

سفیر آلمان همچنین گزینه نظامی علیه ایران را رد کرده و گفت: چنین کاری شاید بتواند ماه ها و یا چند سال برنامه هسته ای ایران را متوقف کند اما دوام نخواهد داشت و چنین جایگزینی مطمئن نیست.

وی گفت دولت آلمان از دیپلماسی با ایران حمایت می کند.