اكونوميست:

السيسی و مبارک دو روی يک سكه اند

سیاسی

نشريه اكونوميست با انتشار گزارشی از وضعيت فعلی مصر، دوران رئيس جمهور فعلی را با ديكتاتور سابق این کشور يكی دانست.

به گزارش خبرگزاري مهر، مجله اكونوميست در گزارش اخير خود در مورد وضعيت حاكم بر مصر و چگونگي رياست جمهوري «عبدالفتاح السيسي»، آن را با دوران ديكتاتوري «حسني مبارک» ديكتاتور سابق مصر مقايسه كرد.
اكونوميست در اين گزارش، نتيجه گرفته كه دوران السيسي و مبارك شبيه هم هستند و در واقع آنها، دو روي يک سكه اند. این در حالی است که اصلي ترين نقطه تمركز اكونوميست در اين گزارش، چگونگي سركوب معترضين در دو دوره السيسي و مبارک بوده است.
اين نشريه در بخشي از گزارش خود آورده است: اكنون هم مانند دوران مبارک، ده ها هزار معترض اسلامگرا و يا سكولار به دليل اعتراض به وضعيت موجود، در زندان به سر مي برند. صدها نفر هم در هر دو دوره به دليل خشونت دولت، جان خود را از دست داده اند. گويا هيچ چيز در مصر تغيير نكرده است.