فیلم/ حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به فرودگاه‌های یمن

سیاسی

بین الملل: جنگنده‌های ارتش آل‌سعود به منظور جلوگیری از حمل و نقل کمک‌های غذایی و دارویی برای مردم یمن، به صورت برنامه‌ریزی شده اقدام به بمباران فرودگاه‌های این کشور می‌کنند.

فیلم/ حملات گسترده جنگنده‌های سعودی به فرودگاه‌های یمنبین الملل: جنگنده‌های ارتش آل‌سعود به منظور جلوگیری از حمل و نقل کمک‌های غذایی و دارویی برای مردم یمن، به صورت برنامه‌ریزی شده اقدام به بمباران فرودگاه‌های این کشور می‌کنند.