تصاویری از پانزدهمین اجلاس شورای همکاری خلیج فارس و میهمان ویژه‌اش

کد N813313