صدور قرار مجرمیت برای ضاربان علی مطهری

علی مطهری

وکیل مدافع علی مطهری گفت: در این پرونده ۱۰ نفر شناسایی شدند و قرار مجرمیت آنها به زودی صادر می شود.

  مصطفی ترک همدانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در پرونده حمله به علی مطهری در شیراز ۱۰ نفر شناسایی شدند گفت: هنوز قرار مجرمیت برای این افراد صادر نشده اما با توجه به صحبتی که با بازپرس داشتم به زودی این قرار صادر می شود و در آن تعداد متهمان مشخص است.

وی افزود: البته تعداد متهمان را نمی توان دقیق گفت و باید پرونده به دادگاه برود. هرچند احتمال دارد تعداد متهمان این پرونده افزایش یابد.
شکایت علی مطهری از افرادی که به وی حمله کردند، در دست رسیدگی شعبه ششم بازپرسی دادسرای انقلاب شیراز قرار دارد.

 

1717

کد N812996