عربستان همپیمانان عرب خود را تهدید کرد

سیاسی

عربستان کشورهای عربی را تهدید کرد که اگر دست از حمایت خود در جنگ علیه ملت یمن بردارند، کمک های مالی و اقتصادی خود را از اين کشورها قطع می کند.

به گزارش مهر، روزنامه المنار فلسطین به نقل از برخی منابع آگاه در عربستان گزارش داد تحرکاتی از جانب کشورهای عربی در خصوص توقف جنگ علیه یمن مشاهده می شود اما آل سعود در پیامی محرمانه و مشترک به همه کشورهای عربی متذکر شد که اگر دست از حمایت خود در جنگ عربستان علیه یمن بردارند، تمامی کمک های مالي و روابط سیاسی آنها با عربستان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و همه کشورهای عربی، خود مسئول خدشه دار شدن این روابط هستند.
در ادامه این تهدیدات آمده که عربستان در صورت عدم حمایت کشورهای عربی، روابط دیپلماتیک خود را با سایر کشورهای عربی قطع خواهد کرد. روزنامه المنار همچنين به نقل از این منبع آگاه به شکست عربستان در یمن اشاره كرد و ادامه داد: عربستان سعی دارد که کشورهای عربی را در این جنگ و شکست شریک سازد لذا به دنبال ایجاد یک جبهه مشترک علیه یمن است.
تحلیلگران بر این باورند که اعزام نیروهایی از سنگال در همین چارچوب تهدید سعودی صورت گرفته است. گفتنی است کشور آفریقایی سنگال در حمایت از عربستان در جنگ علیه جنبش انصار الله یمن از اعزام 2100 نیروی نظامی به عربستان خبر داده است.