فیلم/ بازسازی جنگ سواستوپل و پیروزی بر نازیها

سیاسی

بین الملل: این روزها شهرهای مختلف روسیه شاهد برگزاری مراسمی به مناسبت هفتاد و یکمین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم هستند.

در همین رابطه مقامات شهر سواستوپل با بازسازی جنگ سواستوپل و آزادی این شهر نسل های جدید را با وقابع جنگ جهانی دوم آشنا کردند. 

فیلم/ بازسازی جنگ سواستوپل و پیروزی بر نازیهابین الملل: این روزها شهرهای مختلف روسیه شاهد برگزاری مراسمی به مناسبت هفتاد و یکمین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم هستند.