نوبخت: قرار نیست تاسیسات هسته‌ای بسته شود که روحیه دانشمندان سرخورده شده یا دچار یاس شوند

محمدباقر نوبخت,سخنگوی دولت

سخنگوی دولت اظهار داشت: دانشمندان همانطور که در بسط و توسعه موفق بودند کار را ادامه می‌دهند؛ فردو، اراک و نطنز کار می‌کنند و تحقیق و توسعه کار خود را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار «نسیم»، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به «نسیم»، اظهار داشت: استخدام 5 هزار نفر در آموزش پرورش تمام دستگاه‌ها اجازه دارند هر 3 نفر که بازنشسته می شوند 1 نفر جذب شوند؛ وزارت درخواست کرد و من دیروز موافقت با آموزش و پرورش را در کارتابلم دیدم‬.
نوبخت در پاسخ به سوال دیگر «نسیم»، در خصوص راهکارهای دولت برای جلوگیری از ایجاد روحیه یاس و سرخوردگی در بین دانشمندان و تکنسین های هسته ای کشور بعد از توافق هسته‌ای با بیان اینکه قرار نیست تاسیسات هسته‌ای بسته شود که روحیه دانشمندان سرخورده شده یا دچار یاس و ناامیدی شوند گفت: دانشمندان همانطور که در بسط و توسعه موفق بودند در ادامه هم ادامه می دهند، فردو، اراک و نطنز همه کار می‌کنند و تحقیقات توسعه همچون گذشته کار خود را دنبال می کند.

2929

کد N811588