رییس سازمان بازرسی کل دانمارک:

نرخ جرایم در جامعه ایرانی دانمارک کم است

رییس سازمان بازرسی کل دانمارک گفت: مهاجران ایرانی از سطح اقتصادی و اجتماعی بالاتری برخوردارند از این رو قدرت فوق العاده‌ای در انطباق اجتماعی با جامعه دانمارک دارند به همین دلیل نرخ جرایم در جامعه ایرانی حاضر در دانمارک کم است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، اورگن استین سورنسن در دیدار معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تهران، گفت: در دانمارک آمار جرم و جنایت نسبتا پایین است که مرهون اقدامات پیشگیرانه به خصوص در گروه کودک و نوجوان کشورمان هستیم.

وی افزود: در سالهای اخیر بر روی پیشگیری از جرم در نوجوانان و جوانان متمرکز شده‌ایم. علی رغم وجود مشکلاتی طی سالهای گذشته توانستیم جرایم سنین 15 تا 18 سال به تازگی کاهش دهیم. برنامه‌های ایران در خصوص پیشگیری از جرایم حوزه جوانان چیست؟

رئیس آمبودزمان دانمارک پس از شنیدن برنامه‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: سیاستهای و برنامه های شما توسعه یافته است. عوامل زیادی در جرم دخیل هستند که فاکتورهای اجتماعی مثل بیکاری و سطح اقتصادی تاثیر گذار هستند. در دانمارک عمده مجرمان جوان از بین افراد بیکار هستند. موفقیت برنامه‌های اخیر پیشگیرانه ما مرهون همکاری بیشتر سیستم قضایی، پلیس وساختارهای رفاه اجتماعی است.

دادستان پیشین دانمارک با اشاره به سن پیگرد قانونی در این کشور، گفت: طبق قانون دانمارک حداقل سن پیگرد قانونی 15 سال است و زیر سن 15 سال قابل پیگرد نیست. البته این سخن به معنای وجود نداشتن جرم در سنین کمتر از 15 سال نیست. سرقت در سنین 15 سال در دانمارک وجود دارد ولی قابلیت پیگرد قانونی ندارد.

وی ادامه داد: البته در 10 سال گذشته همکاری بین مدارس، سازمان رفاه اجتماعی و پلیس منجر به موفقیت‌هایی شد. به عنوان مثال اولین سیستمی که متوجه جرم می شود، پلیس است که پلیس بلافاصله با سازمان بهزیستی، مدرسه و سازمانهای رفاه اجتماعی برای مواجه با آن تماس می گیرد.

استین سورنسن با اشاره به جرایم اقلیت‌ها و مهاجران در دانمارک، گفت: جرم در سنین خاص بیشتر است. متأسفانه گاهی اوقات این جرایم به گروههای اقلیت و مهاجر مربوط می شود. جالب است که نرخ جرم در جامعه مهاجران ایرانی و اتباع ایرانی مقیم دانمارک کمتر است. ایرانیان از سطح اقتصادی و اجتماعی بالاتری برخوردارند از این رو قدرت فوق العاده‌ای در انطباق اجتماعی با جامعه دانمارک دارند به همین دلیل نرخ جرایم در جامعه ایرانی دانمارک کمتر است.

وی با بیان اینکه جنسیت در جرم نقش دارد، گفت: در دانمارک زنان و دختران 5 – 6 درصد در جرایم دخیل هستند. در سیستم آموزشی دانمارک دختران در سنین مشابه، کارایی بیشتری دارند اما ما تبعات حقوقی برای آن در نظر نگرفته ایم.

انتهای پیام

کد N811082