شورای نگهبان: طرح استفساریه قانون پولی و بانکی و ماده ۳۹ آن مغایر قانون اساسی است

شورای نگهبان اعلام کرد: در مواردی که در قوانین دیگر از جمله قانون برنامه پنجم توسعه متضمن اختیاراتی برای بانک مرکزی نسبت به مؤسسات مالی و اعتباری است این اختیارات به قوت خود باقی است

 به گزارش «نسیم»، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده (39) آن مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
با توجه به نظریه تفسیری شماره 76/21/583 مورخ 1376/3/10 شورای نگهبان از اصل 73 قانون اساسی، طرح فوق‌الذکر تفسیر نیست بلکه قانونگذاری است لذا از این حیث مصوبه مرقوم مغایر اصل مذکور است، بدیهی است در مواردی که در قوانین دیگر از جمله قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه که متضمن وظائف و اختیاراتی برای بانک مرکزی نسبت به مؤسسات مالی و اعتباری است، اختیارات و وظائف در موارد مذکور به قوت خود باقی می‌باشند.

2929

کد N811057