طعنه روزنامه اصولگرا به ظریف:آیا انتصاب وزیر خارجه جدید عربستان تبریک دارد؟

روزنامه رسالت نوشت:

آقاي ظريف انتصاب وزير خارجه عربستان را تبريك گفته است. امروز دولت عربستان با بمباران وحشيانه، زيرساخت‌‌هاي بي‌رمق فقيرترين كشور عرب را از بين برده است. همه‌روزه دولت عربستان با بمباران خانه‌هاي مسكوني مردم يمن خاطره فجايع حمله اسرائيل به غزه و لبنان را زنده مي كند. در چنين شرايطي اين تبريك چه معنا دارد؟ ارسال اين پيام در شرايط كنوني با عرف شناخته‌شده ديپلماتيك هم سازگاري ندارد.
آيا اين تبريك محصول مدارا با دشمن است؟ پس تكليف مروت با دوستان يمني چه مي‌شود؟ حكام مستبد رياض حتي اجازه ندادند هواپيماي حامل كمك‌هاي انساندوستانه ايران در فرودگاه صنعا بنشيند و آن را تهديد به حمله نظامي كردند!
[span]17302

کد N809861