معاون ستاد ارتش افغانستان:

تروریست‌ها در افغانستان از طرف برخی کشورهای حمایت می‌شوند

سیاسی

معاون ستاد ارتش افغانستان با اشاره به ظهور داعش در شمال این کشور گفت: تروریست ها از سوی کشورهای خارجی حمایت می شوند و اگر این پشتیبانی نباشد آنها قدرت جنگیدن را نخواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، ژنرال مراد علی مراد معاون ستاد ارتش افغانستان در مراسم معرفی فرماندهان جدید ارتش گفت: جنگ جویان در شمال کشور ازسوی برخی از کشور های بیرونی پشتیبانی می شوند و اگر این پشتیبانی نباشد آنها قدرت جنگیدن را نخواهند داشت.

وی اظهار داشت: داعش در شمال افغانستان در حال ظهور است و کشیده شدن جنگ از جنوب به شمال کشور نتیجه ناکامی تروریست ها از موفقیت در جنوب بوده است.

معاون ستاد ارتش افغانستان اضافه کرد: تاکنون مشخص نیست که گروه داعش در افغانستان چگونه تجهیزات جنگی خود را به دست می آورند اما افرادی که در جنگ شمال کشته و اسیر شده اند خارجی بوده و اقرار کرده اند که وابسته به گروه داعش هستند.

وی با ابراز نگرانی از تقویت گروه های تروریستی در افغانستان و حمایت خارجی ها از این گروه ها گفت: افراد وابسته به داعش در شمال کشور تن به تن با نیروهای امنیتی می جنگند.