ادامه رایزنیهای هسته ای درنیویورک/مذاکرات تاسه شنبه ادامه دارد

سیاسی

رایزنی های هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در سطح معاونان همچنان در نیویورک ادامه دارد .

به گزارش خبرنگار مهر، رایزنی های هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در سطح معاونان همچنان در نیویورک ادامه دارد .

بر اساس این گزارش در ادامه این گفتگوها سیدعباس عراقچی و مجید تخت روانچی ، معاونان وزیر امور خارجه در ادامه گفتگوها برای نگارش متن توافق نهایی دیروز نیز به مدت 8 ساعت مذاکره داشتند. 

این مذاکرات در سطح کارشناسان فنی و حقوقی نیز به طور همزمان ادامه داشت.

در راستای این گفتگوها روز یکشنبه در نیویورک مذاکرات در جلسات و رایزنی های داخلی ادامه داشت.

وزیر امور خارجه کشورمان به همراه تیم مذاکره کننده هسته ای که از روز یکشنبه هفته گذشته به نیویورک سفر کرده اند قرار است این گفتگوها را تا سه شنبه ادامه دهند . 

به گفته اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای ادامه مذاکرات برای نگارش متن توافق نهایی در اروپا خواهد بود .