روزنامه نگار نزديك به آل سعود:

اگر با فساد اداری موجود مقابله نكنيم رژيم ساقط خواهد شد

سیاسی

«جمال خاشقچي» طی اظهاراتی با اشاره غير مستقيم به وجود فساد اداری در دستگاه حاكميت عربستان سعودی، عدم حل آن را موجب سقوط رژيم سعودی دانست.

به گزارش خبرگزاري مهر، «جمال خاشقچي» روزنامه نگار نزديک به آل سعود كه مدير شبكه ماهواره اي «العرب» متعلق به شاهزاده «وليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود» هم به شمار مي رود، طي اظهاراتي به طور غير مستقيم به وجود فساد اداري گسترده در دستگاه حاكميت سعودي ادعان كرد.
وي گفت: شرط بقاي حكومت اين است كه با فساد مبارزه كند در غير اين صورت فساد موجود مي تواند منجر به ساقط شدن حكومت شود. او همچنين از مقامات جديد حكومت سعودي خواست كه تصميمی جدي در اين زمينه اتخاذ كنند تا بتوانند طول عمر و بقاي حكومتشان را ب تضمين كنند.
این روزنامه نگار نزديك به آل سعود ادامه داد: بدون شک بايد نظارت بر عملكرد و كاركرد وزراي كابينه، بيش از پيش شود زيرا اكنون فسادهاي اداري وجود دارد. بر این اساس پرونده فساد اداري را مي توان مهم ترين پرونده داخلي عربستان دانست كه مقابله با این پرونده ها بر دوش مقامات ارشد است و بايد آن را هر چه سريع تر حل كنند.
لازم به ذكر است، بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه اصلي ترين عامل فساد در حاكميت سعودي، زد و بندها و اعمال قدرت شاهزادگان آل سعود بر بخش هاي مختلف دولت است.