خضری: استانی شدن انتخابات در مشارکت مردم تاثیر منفی می‌گذارد

استانی شدن انتخابات

نماینده مردم پیرانشهر با بیان اینکه استانی شدن انتخابات در مقطع زمانی فعلی تاثیر منفی در مشارکت مردم می‌گذارد گفت که به دلیل نبود احزاب قوی و فراگیر بستر لازم برای برگزاری انتخابات به صورت استانی وجود ندارد. چون این احزاب نمی‌تواند یکپارچگی و وفاق ملی را ایجاد کنند.

نماینده مردم پیرانشهر با بیان اینکه استانی شدن انتخابات در مقطع زمانی فعلی تاثیر منفی در مشارکت مردم می‌گذارد گفت که به دلیل نبود احزاب قوی و فراگیر بستر لازم برای برگزاری انتخابات به صورت استانی وجود ندارد. چون این احزاب نمی‌تواند یکپارچگی و وفاق ملی را ایجاد کنند.

رسول خضری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، با بیان اینکه یکی از شروط استانی شدن انتخابات داشتن احزاب قوی، فراگیر و توانمند و تاثیرگذار است گفت: متاسفانه در حال حاضر حزبی با چنین ویژگی نداریم. تنها یک سری جریانات وجود دارد که در زمان انتخابات فعال می‌شوند و بعد از آن مشخص نیست که تکلیفشان چیست.

وی افزود: البته اگر احزاب قوی وجود داشته باشند مردم به کاندیداهای آن حزب رای می‌دهند . بعد از آن اگر آن حزب یا نمایندگان مورد نظرش از برنامه‌هایش تخطی کرد مردم دیگر در دور بعد به آن حزب رای نمی‌دهند.

نماینده مردم پیرانشهر با بیان این که طرح استانی شدن انتخابات مجلس دارای نکات مبهم زیادی است گفت این طرح به پختگی‌های بیشتری نیاز دارد از طرف دیگر کشور ما دارای تنوع قومیت‌های مذهبی و دینی است که مشخص نیست قرار است با استانی شدن انتخابات تکلیف حضور نمایندگان از ادیان و قومیت‌های مختلف در مجلس چه شود.

خضری افزود: انتظار می‌رود که کمیسیون شوراها در بررسی این طرح به صورت واضح مشخص کند که تکلیف حضور نمایندگان اقلیت از قومیت‌ها ادیان و مذاهب مختلف در مجلس چه می شود.

وی همچنین گفت اگر قرار باشد در این دوره و در نبود احزاب تنها شخصیت‌ها وارد مجلس شوند دیگر نمی‌توان گفت که مجلس عصاره‌ی ملت است بلکه عصاره‌ی نخبگان یا همان مجلس سنای قدیم می‌شود.

نماینده مردم پیرانشهر با بیان اینکه با استانی شدن انتخابات شهرهای کوچک از حیث داشتن نماینده آسیب زیادی می‌بینند گفت: با توجه به اینکه این طرح دارای ابهامات فراوانی است پیشنهاد ما این است که در این دوره از انتخابات مجلس، موضوع استانی شدن طرح‌ها در یک استان به صورت پایلوت اجرایی شود تا معایب و محاسن آن مشخص گردد. سپس با پخته‌تر شدن این طرح و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت به صورت کشوری در دوره‌های بعدی انتخابات به صورت استانی برگزارگردد.

به گفته‌ی وی، نباید کل کشور در معرض تست و آزمون قرار گیرد؛ این رویه قطعا در مشارکت مردم تاثیر جدی به جای خواهد گذاشت.

انتهای پیام

کد N808301