ز سوی نماینده کشورمان در کمیته خلع سلاح صورت گرفت؛

قرائت بیانیه ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد

سیاسی

نماینده کشورمان در کمیته خلع سلاح کنفرانس بازنگری ان پی تی نگرانی کشورهای عدم تعهد از دكترين هاي دفاعی كشورهای هسته‌ای و ناتو كه بر منطق استفاده از سلاح های هسته‌ای استوار است ابراز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه جلسات كنفرانس بازنگري معاهده NPT در نیویورک، روز جمعه رضا نجفی سفیر کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین به نمايندگی از ۱۲۰ كشور عدم تعهد بيانيه کاین گروه را قرائت كرد.

در اين بيانيه، خلع سلاح هسته‌اي و نابودي كامل اين سلاح ها اولويت اول گروه کشورهای غیر متعهد عنوان شده و ضمن تاكيد بر خلع سلاح هسته‌ای به عنوان يكي از محورهاي مهم معاهده اعلام شد كه اين معاهده صرفا در مورد عدم اشاعه سلاح های هسته‌ای نيست بلكه كشورهای هسته‌اي تعهد قوی دارند كه در زمينه خلع سلاح و نابودی كامل اين سلاح ها اقدام کنند

همچنين بيانيه قرائت شده از سوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن يادآوري راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در مورد اينكه تهديد يا استفاده از سلاح هسته‌ای خلاف قوانين انسان دوستانه بين المللی است، آمده است كه استفاده از اين سلاح ها جنايت عليه بشريت است و تنها تضمين مطمئن در مورد عدم استفاده اين سلاح ها نابودی كامل اين تسليحات است. همچنين کشورهای عدم تعهد نگرانی عمیق خود را از دكترين های دفاعی كشورهاي هسته‌ای و ناتو كه بر منطق استفاده از سلاح هاي هسته‌ای استوار است ابراز کردند.

در این بيانيه جنبش عدم تعهد از عدم پيشرفت در اجراي تعهدات خلع سلاحي كشورهای هسته‌ای براي نابودي اين سلاح ها ابراز نگرانی عميق شده و اعلام شده است كه تمديد نا محدود معاهده به هيچ وجه به معناي نگهداری و حفظ اين سلاح ها تا ابد نيست و تا رسيدن به نابودي كامل اين سلاحها، كشورهاي هسته‌ای نبايد به تحت هیچ شرایطی كشورهاي غير هسته‌ای عضو معاهده را با سلاح هسته‌ای، مورد تهديد قرار دهند.

اين بيانيه شروع مذاكرات مربوطه در كنفرانس خلع سلاح و انعقاد يك كنوانسيون بين المللي جامع در مورد نابودي سلاح هاي هسته‌اي را مورد حمايت قرار داده و علاوه بر آن،  كشورمان به نمايندگي از عدم تعهد با ارائه ۲۰ پيشنهاد مشخص در زمينه خلع سلاح و نابودي كامل سلاح ها، خواهان درج اين پيشنهادات در گزارش نهايي اين جلسه كنفرانس بازنگري NPT شد.