عبدالله گل:

توافق هسته ای بیش از همه به سود ایران است

سیاسی

رئیس جمهوری پیشین ترکیه دستیابی ایران و گروه 1+5 به توافق جامع هسته ای را بیش از هر چیز به سود ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه، «عبدالله گل» یازدهمین رئیس جمهوری ترکیه در مورد توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5 اظهار نظر کرد. وی که برای شرکت در سومین کنفرانس بین المللی جامعه باز به جمهوری آذربایجان سفر کرده است در جمع دانشجویان دانشگاه دیپلماتیک این کشور سخنرانی کرد.

به گفته گل برداشته شدن تحریم های اقتصادی، بیشتر از همه برای ایران سودمند خواهند بود. وی با بیان این که ایران منابع سرشار انرژ دارد افزود تحریم های اقتصادی موجب شده ایران با وجود داشتن منابع سرشار در بخش هایی از فناوری پیشرفت نداشته باشد.

رئیس جمهوری پیشین ترکیه همچنین بر لزوم برقراری ثبات و امنیت در منطقه برای گسترش منابسات و همکار های دو و چند جانبه و پیشرفت این منابات تاید کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود تا کید کردک امروز امنیت و ثبات در منطقه قفقاز وجود ندارد و این یک واقعیت است.