• ۱۲۲بازدید

فیلم/تک تیراندازی با مهارت بالا

بین الملل: عدنان شیاع تک تیرانداز عراقی است که مهارت بالایی در هدف قرار دادن اهداف در شرایط دشوار را دارد.

فیلم/تک تیراندازی با مهارت بالابین الملل: عدنان شیاع تک تیرانداز عراقی است که مهارت بالایی در هدف قرار دادن اهداف در شرایط دشوار را دارد.

کد N807074

وبگردی