ایران و روسیه سند همکاری امضا کردند

ایران و روسیه

ایگور مورگلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه که به کشورمان سفر کرده با ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه و مشترک المنافع دیدار نمود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،  ایگور مورگلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه که به کشورمان سفر کرده با ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه و مشترک المنافع دیدار نمود.

در این ملاقات طرفین موضوعات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قراردادند و در پایان دیدار سند برنامه سه ساله همکاری بین وزارتخانه های امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به امضاء رسید. در چارچوب این برنامه همکاری، دوکشور به طور منظم در سطوح مختلف درباره موضوعات دوجانبه و چند جانبه رایزنی خواهند نمود.

بر اساس برنامه همکاری مزبور طرفین با تشکیل نشست مشورتی سیاست خارجی به ریاست وزرای امورخارجه دو کشور موافقت نموده و وزراء و معاونین آنها نشستهای منظمی به تناوب در تهران و مسکو برگزار و مهمترین موضوعات روابط دوجانبه را بررسی و پیگیری قرار داده و دستور کار نشستهای بعدی را فراهم خواهند نمود.

معاون آسیا واقیانوسیه کشورمان نیز درپایان این دیدار ضمن ارزیابی مثبت از رایزنیهای به عمل آمده با معاون وزیر امور خارجه روسیه خاطر نشان کرد شرایط جدید منطقه و جهان ، توسعه همکاریهای ایران و روسیه را اجتناب ناپذیر نموده، لذا دو کشور تلاش دارند حوزه همکاریها را درعرصه های مختلف گسترش دهند و در این جهت امضا ء سند برنامه همکاری وزارتخانه های دو کشور حائز اهمیت می باشد.

5252

کد N806940