فیلم/ نمایش موشک تپل-ام در خیایان های مسکو

سیاسی

بین الملل: ارتش روسیه برای به نمایش گذاشتن موشک قاره پیمای «تپل-ام» اقدام به انتقال این جنگ افزار بسیار بزرگ از خیابان های مسکو کرده است.

این موشک از جنگ افزارهای استراتژیک روسیه به شمار می رود. 

فیلم/ نمایش موشک تپل-ام در خیایان های مسکوبین الملل: ارتش روسیه برای به نمایش گذاشتن موشک قاره پیمای «تپل-ام» اقدام به انتقال این جنگ افزار بسیار بزرگ از خیابان های مسکو کرده است.