سلب تابعيت سه شهروند بحرينی توسط رژيم آل خليفه

سیاسی

رژيم آل خليفه كه نزديک به چهار سال است جنگ تمام عياری عليه ملت انقلابی به راه انداخته، در جديد ترين اقدام نژاد پرستانه خود، تابعيت سه شهروند بحرينی را سلب كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري بحريني «بنا» گزارش داد كه يک دادگاه بحريني تابعيت سه شهروند اين كشور را با ادعای دست داشتن آنان در عمليات تروريستي، سلب كرد.
«احمد حمادي» رئيس دادگاه جرايم تروريستي ضمن اعلام اين خبر، به خبرگزاري «بنا» مدعی شد دست داشتن اين سه نفر در عمليات تروريستي عليه حكومت ثابت شده لذا تابعيت آنها سلب شده است. بر این اساس هر كدام از این افراد به 15 سال حبس نیز محكوم شده اند.

اين اولين باري نيست كه دادگاه های وابسته به رژيم آل خليفه تابعيت شهروندان اين كشور را تحت عناوين مختلف سلب مي كند.